Bryssel, 29.10.18

133 kaupungeista ja yrityksistä koostuvaa konsortiota on hakenut apurahaa projektilleen SynchroniCity-hankkeen 3m€ pilottibudjetista. Tavoitteena hakijoilla on pilotoida heidän Open & Agile Cities (OASC) verkoston luomaan datamalliin pohjautuvaa ratkaisua.

”Kiinnostus SynchroniCity-hanketta kohtaan todistaa vahvasta kysynnästä standardoituja innovaatioita ja hankintaprosesseja kohtaan. Kaupunkien on saatava takeet sekä ratkaisujen yhteensopivuudesta olemassa olevien (legacy systems….) järjestelmien kanssa, että ratkaisujen tuomasta lisä-arvosta. Toimittajat puolestaan tarvitsevat rakenteita skaalatakseen ratkaisujaan yli kaupunki- ja maarajojen” -Martin Brynskov, OASC puheenjohtaja ja SynchronCity hankepäällikkö. Hakemukset käsittivät 55 kaupunkia 22 maasta ympäri maailmaa. Tämä vahvistaa SynchroniCity:n visiota globaaleista, kaupunkien ja yhteisöjen tarpeisiin perustuvista IoT-markkinoista.

”On todella rohkaisevaa nähdä näin monen yrityksen ja kaupungin osallistuneen hakuprosessiin (Open Call) ja haluavan olla osa kasvavaa SynchroniCity yhteisöä. Olemme sitoutuneita rakentamaan IoT ekosysteemiä jatkossakin ja tukemaan kaupunkeja ja yhteisöjä tällä matkalla kohti maailmanlaajuista IoT markkinoita” -Gemma Guilera, Future Cities Catapult, Open Call vetäjä

Kolmasosa yli viidestä kymmenestä pilottikaupungeista ovat jo OASC:n ja EUROCITIES:in jäseniä. Tämä ei ole ihme, sillä SynchroniCity pohjautuu pitkälti OASC:n suuntaviivojen varaan pyrkien jalkauttamaan ja testaamaan nämä periaatteet tosielämässä. Moni kaupunki on myös EIP-SCC:n jäsen ja mukana heidän Lighthouse-hankkeissa.

Lopputulos on organisaatioiden välisen aktiivisen yhteistyön hedelmä.

”Hankkeen esille tuomat yhteiset haasteet saavat vastakaikua monista yhteisöistä. Odotamme innolla mahdollisuutta osoittaa, että lähestymiskulmalle tukee niin kaupunkeja, kuin paikallisia yrityksiäkin vähentämällä yhteiseen digitaaliseen tulevaisuuteemme liittyviä investointiriskejä” -Martin Brynskov

Hakemuksia käsittelee paraikaa asiantuntiajury. Voittavat pilotit ilmoitetaan 2018 marraskuun lopulla ja pilotointi aloitetaan 2019 helmikuussa. Lisätietoja osoitteesta www.synchronicity-iot.eu

 

Mikä on SynchroniCity

SynchroniCity edistää kansainvälisten IoT markkinoiden syntymistä, joilla sekä kaupungit että yritykset voivat kehittää digitaalisia ratkaisuja asukkaiden elämän parantamiseksi ja paikallistalouksien kasvattamiseksi. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horizon 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta (avustussopimus Nro 732240) ja on osa 104m€ LSP (Large Scale Pilots) ohjelmaa. Hankkeeseen osallistuu 38 yrityksestä, yliopistosta, kaupungista ja yhdistyksestä koostuvaa kansainvälistä partneria.

Mitä on OASC
Open & Agile Smart Cities (OASC) on voittoa tavoittelematon, kansainvälinen älykaupunkiverkosto, jonka tavoite on luoda ja kehittää maailmanlaajuinen älykaupunkidatan ja -palveluiden markkinapaikka. OASC yhdistää 117 älykaupunkia verkostoonsa, joka koostuu 24 maasta.

Lisätietoa SynchroniCitystä
Francesca Spagnoli, +32 264 148 547, francesca.spagnoli@enoll.org

European Network of Living Labs QHHQ – Quadruple Helix Headquarters Pleinlaan 9, 1050, Brussels, Belgium.

Lisätietoa OASC:stä

Lea Hemetsberger, +32 498 111 594, lea@oascities.org, Open & Agile Smart Cities (OASC) QHHQ – Quadruple Helix Headquarters Pleinlaan 9, 1050 Brussels, Belgium.